Uttarakhand Songs and Lyrics

Tuesday, March 4, 2008

Janani Ku Mariyu Chaun ~ N S Negi

Janani Ku Mariyu Chaun ~ N S Negi (Click here to download)Darolya chaun na bhangulyaa, Bhanglada galyu chaun
Kai ma na bulyaan
Kai ma na bulyaan bhaijiyun, Janani ku mariyu chaun me
Kai ma na bulyaan bhaijiyun, Sainiyu ku mariyu chaun
Darolya chaun na bhangulyaa, Bhanglada galyu chaun
Kai ma na bulyaan
[CHORUS]
Kai ma na bulyaan bhaijiyun, Janani ku mariyu chaun me
Kai ma na bulyaan bhaijiyun, Sainiyu ku mariyu chaun

Kan taun ki podi maar, Muchlauna damyu chaun me -2
Hathgyun ku bani peena, tanglyun kutyu chaun me
Sulataun ma thich thichein ki, Thwichani banyu chaun
Kai ma na bulyaan shhhhhhhhh
Kai ma na bulyaan bhaijiyun, Janani ku mariyu chaun me
Kai ma na bulyaan bhaijiyun, Sainiyu ku mariyu chaun

Dwe bwo kari ee phuphu, Min kan jibaal kairi -2
Bhaklaunyun ma lu khuti, Achana ma mund dhaeri
Achana ma mund dhaeri, Baunhada pudyun chaun
Kai ma na bulyaan shhhhhhhhh
Kai ma na bulyaan bhaijiyun, Janani ku mariyu chaun me
Kai ma na bulyaan bhaijiyun, Sainiyu ku mariyu chaun

Yun biralyun ki dauro, Muskulu lukyun raandu -2
Gaulma bandhi ch ghanduli, Bhagun ta pakde jaandu
Na murnnu chaun na bachnu, Adhmaru karyu chaun
Kai ma na bulyaan .. shhhhhhhhh
Kai ma na bulyaan bhaijiyun, Janani ku mariyu chaun me
Kai ma na bulyaan bhaijiyun, Sainiyu ku mariyu chaun

Ghar bano kaam mein ma, Chodi seyin raendina -2
Che ber chaa pilandu, Tab hod pharkadein
Yun chaa khaley khaley ki, chaa pati banyu chaun
Kai ma na bulyaan shhhhhhhhh
Kai ma na bulyaan bhaijiyun, Janani ku mariyu chaun me
Kai ma na bulyaan bhaijiyun, Sainiyu ku mariyu chaun

Kuch bhaag che bhadaak, Kuch chakadetu ki chaal -2
Na ta syani kardu dwi ki, Na ta hounda jan ku haal
Ab aayi akaldaadh, Jab thaulya banyu cha
Kai ma na bulyaan shhhhhhhhh
Kai ma na bulyaan bhaijiyun, Janani ku mariyu chaun me
Kai ma na bulyaan bhaijiyun, Sainiyu ku mariyu chaun

Jan maiku hwe sabu ku, Yani huiyaan baki baat -2
Ni pacheyaan gaun karaun, Tum khaewa paundein bhaat
Paundein khalaey khalaey ki karja ma dubyun chaun
Kai ma na bulyaan
Kai ma na bulyaan bhaijiyun, Janani ku mariyu chaun me
Kai ma na bulyaan bhaijiyun, Sainiyu ku mariyu chaun

Jugraaj rahya panditji, Kani khujini tumn naar
Yani tumhari bhi lagya chann, Meri mawasi lagi dhaar
Kan mantra padhin tumann, Soch ma podyun chaun
Kai ma na bulyaan shhhhhhhhh
Kai ma na bulyaan bhaijiyun, Janani ku mariyu chaun me
Kai ma na bulyaan bhaijiyun, Sainiyu ku mariyu chaun
Janani ku mariyu chaun
Sainiyu ku mariyu chaun
Janani ku mariyu chaunGet this widget | Track details | eSnips Social DNA

No comments: