Uttarakhand Songs and Lyrics

Tuesday, February 19, 2008

Kanu Ladik Bigdi Myaru ~ N S Negi

Get this widget Track details eSnips Social DNA


Kanu Ladik Bigdi Myaru ~ N S Negi (Click here to download)

Kanu ladik bigdi myaru bwaari kaeri ki
Kanu ladik bigdi myaru bwaari kaeri ki
Kema laganin chui apni khaeri ki
Kanu ladik bigdi myaru bwaari kaeri ki
Kema laganin chui apni khaeri ki
Chui apni khaeri ki

Nathuli bechi padhaai likhaai
Nathuli bechi padhaai likhaai
Pungdi bechi ki mil bwaari kaayi
Sochi chau bwaari ko sukh dyekhulu
Dola bati bwaari bhwein bhi ni aayi
Nauna dagadi chal gi des bauga maari ki
Kaima laganin chui apni khaari ki
Chui apni khaari ki

Bwaari bicharil in jaap kaayi
Bwaari bicharil in jaap kaayi
Saintyun naunu bhi bas ma ni raahi
Ab ta humtey pehchandu bi ni ch
Apnu hi sonu khotu hwe gyaayi
Kya paayi yeka bahna mil jyu mari ki
Kaima laganin chui apni khaari ki
Kanu ladik bigdi myaru bwaari kaeri ki
Kaima laganin chui apni khaari ki

Chaundi bwaari syu chaun daandiyun jaanu
Chaundi bwaari syu chaun daandiyun jaanu
Dokhri pungdiyun ma hadgiyun tudanu
Laenda keedan ye ghorein jandeena
Me syu chau banjha bhainson charanu
Saitiyun sambhalyun li jandina jhaadi kaati ki
Kaima laganin chui apni khaari ki

Bhali buri cheej logun ki aeini
Bhali buri cheej logun ki aeini
Mil dwe daani chano ki ni paeni
Mekuni sewa saunli bhi harchi
Samdhaniyun taene moneyorder gaini
Kya paayi yeka bahna mil jyu mari ki
Kaima laganin chui apni khaari ki
Kanu ladik bigdi myaru bwaari kaeri ki
Kaima laganin chui apni khaari ki

No comments: