Uttarakhand Songs and Lyrics

Tuesday, July 17, 2007

न्यु न्यु ब्यो च - Nayu Nayu Byo Ch

Get this widget
Share
Track details

Nayu Nayu Byo Cha ~ Narendra Singh Negi, Anuradha Nirala (Click to download)

Hey jikeh beh na kara -2
Mathu mathu jaula
Nayu nayu byo cha, mithi mithi chwi lagola -2

Hey tiley di ghama gham -2
Sara sari jaula
Phook taun loli chwiyun, dere ma lagola -2
Nayu nayu byo cha, mithi mithi chwi lagola -2

Kan kwe hitana min, ucha sandala ichin -2
Ufala ki pata uni, uni roodiyun ka din
Chala dwe jana eji
Chala dwe jana daala chelu baithi jaula
Nayu nayu byo cha, mithi mithi chwi lagola -2

Bandi hosina kar -2
Hite leydi sara sar
Nangaa khoton hit, sandil batua ma dhar
Yun ganiyon yakhi -2
Bhukhi mori jaula
Phook taun loli chwiyun, dere ma lagola -2
Nayu nayu byo cha, mithi mithi chwi lagola -2

Paidali ka bata leya, baki baatan ka chaya -2
Bandi kamchoos nawa, suna zara baitha bhweinya
Motor ma paith rakhi
Motor ma paithari seat ma baitarola
Nayu nayu byo cha, mithi mithi chwi lagola -2
Phook taun loli chwiyun, dere ma lagola -2

Bhol parsuyu bitin, pungdiyon jaan tin -2
Kanu kwe khaili chuchi, kumli hath khutiyun
Haal eh chin jwani ma -2
Budhen-daan kya hola
Phook taun loli chuyiu, dere ma lagola -2
Nayu nayu byo cha mithi mithi chwi lagola -2

Phook taun loli chuyiu, dere ma lagola -2
Nayu nayu byo cha mithi mithi chwi lagola -2

Bonus Video

No comments: